Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Наталія Полонська-Василенко: штрихи до портрета українського історикаУ відділі загального читального залу ОУНБ ім. І.Франка організована книжково-ілюстративна виставка-персоналія, приурочена до 130-річчя від дня народження Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973), українського історика, педагога, археографа, яка належить до плеяди визначних людей, творчість яких витримала випробування часом і вже повертається до українського читача.

„Подвижницька праця Наталії Дмитрівни в поєднанні з її організаторськими здібностями вознесли її на одне з чільних місць серед дослідницького корпусу істориків України, а наукова продуктивність поставила в один ряд з найкращими фахівцями в царині вітчизняної козаччини".

                                                                       Верба І.В. Життя і творчість Н. Д. Полонської-

                                                                                                      Василенко (1884-1973).

  Народилась Наталія Полонська-Василенко у м. Харкові у збіднілій дворянській   сім'ї Меньшових. Закінчила в Києві Вищі жіночі курси, пізніше - історико-філологічний факультет університету. З 1912 року вона асистент історії на Вищих жіночих курсах, згодом - приват-доцент Київського університету.

  У міжвоєнний та воєнний період - професор Художнього інституту та Київського університету, співробітник Української академії наук, діяльний член багатьох наукових установ, в еміграції - професор Українського вільного університету в Празі та Мюнхені, дійсний член Українського історичного товариства, НТШ та Міжнародної академії наук у Парижі.

  Н. Полонська-Василенко прожила велике, сповнене катаклізмів життя, присвятивши весь свій талант справі служіння вітчизняній науці. Її перу належать близько 200 наукових праць з археології, історії України й Української Церви, спогади про громадських і наукових діячів. Вона є автором посібника «Історико-культурний атлас з російської історії з пояснювальним текстом». Поза усю свою багатогранну діяльність головною працею вважала написання та доведення до читацької аудиторії епохальної як за обсягом матеріалу, так і за поданою бібліографією величезної монографії - славнозвісної двотомної «Історії України». Перший том був виданий у 1972 р., а другий - вже після смерті Наталії Дмитрівни - у 1976 р.

  О. П. Оглоблин, який довгі роки працював з Наталією Дмитрівною на ниві українознавчих студій, писав про її сповнену жертовної посвяти роботу: «Рік за роком, архів за архівом і на Україні, і в центральній імперії - Москві,  Петербурзі, і в Криму, документ за документом, сотні, тисячі дорогоцінних документів - знаходить, визбирає, систематизує і вивчає талановита дослідниця, перед творчим зором якої поволі встає грандіозна картина становлення нової України ...».

  Померла вчена у м. Дорнштадті, а похована поблизу Мюнхена, у містечку Новий Ульм.

  Як дослідник та співець національної козаччини вона збагатила вітчизняну науку і культуру ґрунтовними і змістовними працями, пробуджувала громадську думку і торувала для України шлях у краще майбутнє.

  На організованій працівниками відділу загального читального залу книжково-ілюстративній виставці-персоналії «Наталія Полонська-Василенко: штрихи до портрета» чільне місце займають наукові праці українського історика, зокрема:

Історія України [Текст] : у 2-х т. / Н. Д. Полонська-Василенко ; [голов. ред. С. Головко]. - 4-е вид, стер. - К. : Либідь, 2002. -

             Т. 1. : До середини 17 ст. - 588 с.

Історія України [Текст] : у 2-х т. / Н. Д. Полонська-Василенко ; [голов. ред. С. Головко]. - 3-є вид. - К. : Либідь,1995. - Т. 1-2. -

          Т. 1 : До середини ХVІІ ст. - 672 с.

          Т. 2 : Від середини ХVІІ ст. до 1923 року. - 597 с.

Історія України [Текст] : у 2-х т. / Н. Д. Полонська-Василенко ; [голов. ред. С. Головко]. - К. : Либідь,1992. -

         Т. 1: До середини ХVІІ ст. - 588 с.

         Т. 2 : Від середини ХVІІ ст. до 1923 року. - 597 с.                 

Історія України, 1900-1923 рр. [Текст] / Н. Д. Полонська-Василенко. - К. : [б.в.], 1992. - 136 с.

А також книжкові видання, які розповідають про життєвий шлях науковця :

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна: укр. історик // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. - К. : Вища школа, 2003. - С. 520-521.

Полонська-Василенко-Моргун Наталя / С. Геник // 150 видатних українок. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - С. 152-153.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (31. І. / 13 ІІ. 1884 - 8. VІ/ 1973) // Довідник з історії України (А-Я). - К. : Ґенеза, 2002. - С. 595-596.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (31. І. / 13 ІІ. 1884 - 8. VІ / 1973) / С. Білокінь // Вчені Інституту історії України: біобібліогр. довід. / НАН України. Ін-т історії України. - К. , 1998. - С. 253-254. - (Серія «Українські історики», вип. 1).

Полонська-Василенко Наталія (1884) // Енциклопедія Українознавства : словник. частина / Наук. т-во ім. Шевченка ; під ред. В. Кубійовича. - Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1970. - Т. 6. - С. 2198.

130 років від дня народження Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко (1884-1973) ) // Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік : [реком. посіб.] / НАПН України Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Ніколюк Л. І.; наук. ред. Рогова П. І. ; відп. за вип. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. - К. : Нілан-ЛТД, 2013. - С. 42.

Ульяновський В. Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: сторінками життєпису / Василь Ульяновський // Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2-х т. Т. 1 / Наталія Полонська-Василенко ; [голов. ред. С. Головко]. - 3-є вид. - К. : Либідь,1995. - С. V-LXXXVIII.

   На експозиції представлено чимало матеріалів з вітчизняних часописів. Особливу увагу хочеться звернути на каталог книжкової виставки «Наталія Полонська-Василенко: штрихи до портрета», підготовлений працівниками відділу загального залу, який також представлений на виставці і який вміщує бібліографічну інформацію про з життєвий шлях та наукову спадщину Н. Полонської-Василенко.

   Тож запрошуємо усіх завітати до обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та долучитися до перегляду виставки.

Чекаємо на зустріч з вами.

Книга: Наталія Полонська-Василенко: штрихи до портрета

 

Оновлено 19-07-2019
© 2017. ОУНБ iменi I. Франка